Reklamasjoner

Torqeedos produkter blir nøye inspisert før forsendelse for å sikre at de tilfredsstiller de aller høyeste kravene til kvalitet og pålitelighet. I det usannsynlige tilfelle at ditt Torqeedo-produkt har en teknisk feil, så kan du ta kontakt med din nærmeste Torqeedo forhandler.

Alle Torqeedo forhandlere i Norge vil ha klare instrukser på hva som må fylles ut av informasjon fra sluttkunder (deg) før dette sendes inn til Torqeedo Norge. Forhandler skal være behjelpelige med å sende inn denne informasjonen for deg. Torqeedo Norge vil da utstede et RMA-nummer (Return Merchandise Authorization) til forhandler igjen.

Søknad til forhandler må innbeholde:

Navn, adresse, telefonnummer, mail, produktbetegnelse, serienummer, når og hvor oppstod skaden, beskrivelse av feil/skade og alle vedlegg (bilder/dokumenter/kjøpsbevis) som trengs for å gjøre en godkjent reklamasjon. Du finner forhandlerliste her.

 

Torqeedo i Norge vil deretter ta stilling til din reklamasjon og behandle den på best mulig måte når dokumentasjonen er registrert inn fra forhandler. Alle våre produkter er dekket av reklamasjonsretten. Dersom det er gitt garanti, varierer garantien fra produkt til produkt og garantien kan ha forskjellig innhold. Reklamasjonsretten etter forbrukerkjøpsloven gir deg rett til å reklamere innen en bestemt tidsfrist. I utgangspunktet har du to års reklamasjonsrett, men dersom produktet er ment å vare vesentlig lenger enn to år, kan du klage i inntil fem år. Det er egne regler ift. reklamasjonsrett og frister ved næringskjøp.

 

Det tas forbehold om at det er reklamert i tide ift. reklamasjonsfrist, og at kravet ikke er foreldet. Det gjøres oppmerksom på at dersom det viser seg at feilen ikke dekkes av garanti eller reklamasjon, vil det påløpe kostnader i forbindelse med selve undersøkelsen og eventuell reparasjon av produktet. En minstepris for en slik undersøkelse er kr. 750.- inkl. mva. + materiell. Dersom en slik undersøkelse overstiger maks pris på kr. 2.000,- inkl. mva., så vil du bli kontaktet av oss eller forhandler for avtale om videre fremdrift. Fraktkostnader tilknyttet reklamasjoner innenlands mellom importør og forhandler har våre forhandlere egen rutine på – Torqeedo i Norge har ingen fraktkostnader på godkjente reklamasjoner sendt fra Tyskland til Norge.

 

Torqeedo i Norge gjør alle kunder oppmerksom på at selv om reklamasjoner er første prioritet på servicesenteret, så vil det allikevel påberegnes noe leveringstid på reservedeler fra hovedlageret i Tyskland. Vi tar også forbehold om servicetid når produktet er hos oss for feilsøk og utbedring.